จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 83
0 0
นางยุพิน กลางวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
0819918455
นางพรพิมล ทองกุญชรนายธานินทร์ ขวัญยาใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
08908284390893019950
นายบาซีส อินทรชิตนางปราณีต ไม้เนียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
06569333690899046986
นายประภากร คงการุณนายวินัย สำแดงฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7
08221214440834593699
นายธงไชย ปานพิพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 8
0812928623
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed