จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 952
1 0
นางยุพิน กลางวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
081-9918455
นายประภากร คงการุณ ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
082-2121444 085-8403783
นายธานินทร์ ขวัญยาใจ นางพรพิมล ทองกุญชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
089-3019950 089-0828439
นายบาซีส อินทรชิต นางปราณีต ไม้เนียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
065-6933369 089-9046986
นายวินัย สำแดงฤทธิ์ นายธงไชย ปานพิพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
083-4593699 081-2928623
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
50 %

You missed