หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงรางน้ำและฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-8173 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สำหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ Cannon รุ่น PIXMA iX6770 จำนวน 5 รายการ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Canon รุ่น G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0070 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed