หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สำหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ Cannon รุ่น PIXMA iX6770 จำนวน 5 รายการ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Canon รุ่น G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0070 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาล้างและขัดคราบสกปรกพื้นห้องประชุมแห่งใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ด้วยเครื่องขัดพื้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0018, 420-64-0019, 420-64-0020, 420-64-0021) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress : M2020 จำนวน 1 ตลับ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed