เดือน: กันยายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 5,960 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงรางน้ำและฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed