จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 482
1 0

คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำผู้บริหาร

คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลัก

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

คู่มือนักวิเคราะห์

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือรักษาพยาบาล

คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสวัสดิการ

ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน-ร้องทุกข์

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %