จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 131
1 0

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ศาลาวัดนาค หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed