ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของทางราชการ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมติดตั้งและประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed