ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 3 ซ้าย) ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8163 อ่างทอง เลขที่ครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

You missed