จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1101
0 0
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอก อดิศักดิ์ ลึกวิลัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-2968081
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
086-1227204
นางสาววิสุดา อ่อนโส
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
092-9393021
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed