จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 516
0 0
นางสาวสุภัทรา ใจเย็น
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-1831648
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวนันท์ธีรากานต์ พงษ์สถิตย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed