จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 818
0 0
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
085-8403783
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed