จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 65
0 0
นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0959478351
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
นางสาวนันท์ธีรากานต์ ยศวิชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed