เดือน: พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใ…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 …

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม เเละแจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนบ้านริมน้ำที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ ตำบลไผ่จำศีล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค…

You missed