เดือน: พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9946 อ่างทอง จำนวน 1 งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน (แทนจากเดิม) (กองสาธารณสุขฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน (แทนจากเดิม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 …

You missed