เดือน: พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใ…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 …

โครงการ อบต.ไผ่จำศีล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

You missed