เดือน: ธันวาคม 2565

กองการศึกษา ฯ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จัดกิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’

กองการศึกษา ศาสนาและ…

โครงการ อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 …

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนถังขยะให้กับโรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล

วันที่ 15 พฤศจิกายน …

You missed