เดือน: ธันวาคม 2565

กองการศึกษา ฯ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จัดกิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’

กองการศึกษา ศาสนาและ…

โครงการ อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 …

You missed