เดือน: ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้สนการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่่แม่บ้าน จำนวน 2 คน (รายที่ 1) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่่แม่บ้าน จำนวน 2 คน (รายที่ 2) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 คน (รายที่ 2) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ดูแลเด็ก ในศพด.อบต.ไผ่จำศีล จำนวน 3 คน (รายที่ 3) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่่พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ดูแลเด็กในศพด. อบต.ไผ่จำศีล จำนวน 3 คน (รายที่ 2) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 คน (รายที่ 2) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed