เดือน: มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่่พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการ จำนวน 1 คน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 3) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 1) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จำนวน 3 คน (รายที่3) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 2) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จำนวน 3 คน (รายที่ 2)(กองกรศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการ จำนวน 1 คน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed