ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) 30 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เชิญประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหทัยรัตน์ ชั้น 4 โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง

You missed