หมวดหมู่: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ข้อบัญญัติงบประมาณรา…

You missed