หมวดหมู่: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อบัญญัติองค์การบริ…

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ข้อบัญญัติงบประมาณรา…