เดือน: ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กขนาด 1.20×2.40 เมตร จำนวน 9 ป้ายและซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย รายละเอียดตามแบบ ผศ.กช.18-2/2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในช่วงสถานการณ์ COVID-19”

วัตถุประสงค์ของการดำ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จำนวน 29 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed