จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 196
1 0

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 และมีกิจกรรมที่ดำเนินการ แสดงคิวอาร์โค้ด แบบวัด EIT บนเว็บไซต์อบต.ไผ่จำศีล และมีข้อประเด็นที่ดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น มีดังนี้ 1. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2. คุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 3. การไ่ม่รับของขวัญ ของรางวัล ไม่รับสินบน โดยเด็ดขาด ทุกกรณี ทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานในสังกัดทุกท่าน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed