เดือน: มกราคม 2566

ประชาคมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2566 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7

นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2566 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 …

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

You missed