ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชั้นเก็บของ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 3 ซ้าย) ตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed