หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์เพื่อเสริมความสิริมงคลตอนรับวันปีใหม่ไทย ตามประเพณีไทย

นายกสุรกิจ ชัยกล้าหา…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 เมษายน 25…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 กิจกรรม “สุขสำราญ สงกรานต์บ้านเรา”

ในวันศุกร์ ที่  8 เม…

You missed