หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลที่ปิดประกาศของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาส…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องกระจกอลูมิเนียมห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed