หมวดหมู่: Uncategorized

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัดขุมทอง

You missed