ป้ายกำกับ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

You missed