หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

คู่มือการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ กระบวนการยืนยันตัวตนและกระบวนการอุทธรณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานคณะกรร…

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่าทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการ…

You missed