หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม เเละแจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนบ้านริมน้ำที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ ตำบลไผ่จำศีล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค…

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256…

เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลไผ่จำศีล

วันศุกร์ ที่ 9 กันยา…

You missed