หมวดหมู่: LPA

สำนักปลัด จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 256…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 5,960 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๕,๙๖๐ ตารางเมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

You missed