หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 กิจกรรม “สุขสำราญ สงกรานต์บ้านเรา”

ในวันศุกร์ ที่  8 เม…

งานสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์แก่กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

ในวันที่ 25 มีนาคม 2…

งานสวัสดิการและสังคม พากลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ราย เข้าร่วมพิธีมอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาค…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจแกว่งแขน พิชิตโรค”

 ในวันพุธ ที่  9 มีน…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านเรือน”

 ในวันอังคาร ที่  8 …

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”

งานสวัสดิการและสังคม…

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเอกรัตน์ คงนาคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลหมู่ที่ 2 และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลไผ่จำศีล (อสม.) ลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ราย นายบริบูรณ์ คงแสงนาค บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พิการทางการเคลื่อนไหว

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส”

งานสวัสดิการและสังคม…