หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลไผ่จำศีล ครั้งที่1/2566

ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ…

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประ…

“กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน” #WorldSoilDay

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง…

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎ…

You missed