หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประ…

“กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน” #WorldSoilDay

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง…

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎ…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

โครงการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

You missed